GENEL BAŞKAN'DANKüresel Kimlik Karşısında Ülkücü Dünya Görüşü       
 
 

Zaman ve hatta mekan kavramları ile ilgili tespitler yaparken; elbetteki zamanı ve mekanı sabit, durağan ve değişmez mevhumlar olarak değerlendiremeyiz. �Her günü, aynı günmüş gibi� yaşayan insanlar; rutinliğin, monotonluğun, sıradanlığın veya tekdüzeliğin sebebini kendi hayatlarında aramalıdırlar. Zamanın hızını değerlendiremeyenler bunun bedelini çok ağır öderler. Zaman, kendisini ciddiye almayan için, keskin ve acımasız bir kılıç gibidir.

�Her sabah dünyanın yeniden kurulduğu� gerçeği, karşılaşılan her türlü sorun, tehdit, engel ve tehlikelerin de yeniden şekillenmesi ve hatta bazen çıkılmaz bir hale gelmesidir.

Ancak unutmamak gerekir ki sorunlar ve engeller bir taraftan hızla güçlenirken, diğer taraftan da fırsatlar, bunalımlardan çıkış yolları, yakın ve uzak vadedeki hedefler ve farklı seçenekler de gündeme gelmektedir. Asıl mesele, bu durumu kavrayıp değerlendirebilecek donanıma ve fikir sancısına sahip olabilmektedir.

Milli olamayanın, evrensel olamayacağı gerçeği sürekli geri plana itilmektedir. Bu tabloda toplumlar, küresel anlamda �birbirine benzeşirken�, kimlik anlamında �kendilerine yabancılaşmaktadır.�

�Benzeşerek yabancılaşma� ifadesinin temel nedeni, küreselleşmeci sermayenin dayatmalarının sonuçları, toplumların içinde bulunduğu durum ve giderek derinleşen bunalımlarla ilgilidir. Öyle ki kimliğinden koparılan insan; başkalaşarak, yabancılaşarak ve yozlaşarak �küresel kimlik� girdabının içinde çırpınmaktadır.

Özünden kopmak, değerleri yozlaştırmak, ahlak, inanç ve hoşgörü gibi hasletleri unutmak, şiddetin, zulmün ve duyarsızlığın esaretine düşmek bu �yeni dünyanın insanını� ve insanlığın tamamına dayatılan �küresel kimliği� kısaca tarif eden temel unsurlardır.

Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş�in de defaatle belirttiği gibi artık bir �Sessiz Harp�in içerisinde olduğumuzu unutmamak gerekir. Yani günümüz Dünya olaylarının kilit konuları ideolojik olmaktan çok felsefi ve kültüreldir.

Düşmanın aslında kim olduğunu da açıkça görmek zordur. Ancak kimliğini tarif etmek de bir o kadar kolaydır. Bugünkü düşman �küreselleşme� ve �emperyalizm�dir.

Tabii ki askeri emperyalizmin imkânsızlığını gören �emperyalist güçler�, artık �kültür emperyalizmi�ni gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Kültür emperyalizmi, asırlar içerisinde uzun bir tarih zarfında geliştirilen �milli şahsiyeti� meydana getiren manevi ve mukaddes unsurların birer birer harcanıp tüketilerek başka kültür öğelerinin istilasıyla terk edilmesidir.

Bunun için de en büyük yardımcıları küreselleşmedir. Emperyalist güçler, küreselleşmeyi özellikle �kültürel alanda bir yozlaşmayı� meydana getirmek amacıyla kullanmaktadırlar.

Bu emperyalist güçler, bir devleti ve milleti ayakta tutan, milletin geleceğe umutla bakabilmesini sağlayan �milli kültür�ün amaçlarının gerçekleştirilmesindeki en büyük tehlike olarak görmektedirler. Türk milleti üzerindeki bu kirli oyunlar yeni değildir; aksine neredeyse tarih ile yaşıttır.

Muhteşem bir tarihin mirasçısı olan, nice acılar karşısında dimdik ayakta duran Türk Milleti�nin gelecek asra damga vurması bir hayalden ibaret değildir. Ancak küreselleşme sürecini tarihin derinliklerinden gelen derin bir şuur haliyle okumadan, çalışmadan, yorulmadan, emek sarf etmeden; bu sürecin sunduğu imkanları değerlendiremeyiz.

İşte tam bu noktada, Türk Milliyetçiliği fikriyatı temelinde şekillenen Ülkücü dünya görüşünün, küreselleşmenin dayatmalarına karşı çağrısı şudur;

Risk almayan, zahmete katlanmayan, sorgulamayan, değerlerine sahip çıkmayan, fikir ve tavır geliştiremeyen, iddiasız, itirazsız, şuursuz ve inançsız fertler bu yeni dünyada �küresel kimlik girdabına� girecek ve bu çıkmazın içinde �mankurtlaşacaktır.�

Böyle fertlerin çoğaldığı toplumlar, küreselleşmeyi dayatan emperyalist odakların gölgesinde kalacak; vatan, devlet, bayrak, egemenlik ve milli kimlik gibi değerlerinden yoksun kalacaktır.

Hürriyetini ve istikbalini ipotek altına bırakan, emperyalizmin merhametiyle karnı doyan toplumlar; kendi öz yurtlarını �tok esirler ülkesi� haline getireceklerdir.

Milliyetçilik fikri, emperyalizme karşı mücadele edebilecek yegane fikirdir.

Türk Milliyetçiliği fikri, Türk Milleti�nin kurucu iradesi ve yükseliş ruhu olarak emperyalizmle yarım kalan hesabına asla son vermemiş ve son sözünü söylememiştir. Küreselleşmenin imkan ve nimetleriyle; fertleri, toplumları, devletleri ve kıtaları kuşatan emperyalizm karşısında Türk Milliyetçiliğinin de �cihanşümul üslubu ve mefkureleri� dimdik ayaktadır.

Bu sebeple Türk Milliyetçilerinin �Lider Ülke Türkiye� hedefi ve �Türk Çağı�nı� 21. asırda yeniden inşa etme iddiaları ile, Büyük Türk Milleti�nin tarihi misyonuna yakışan milli ve evrensel vizyonu, kimilerinin karalamaya çalıştığı gibi içi boş, anlamsız �bayramlık nutuklardan� ibaret değildir.

Tehdit ve tehlikeler karşısında aciz bırakılan, icazet almadan irade ortaya koyamayan, boyunduruk altında tutulan, belli bir çerçevenin dışına çıkarılmayan, emperyalizmin tuzakları karşısında boynu bükük kalan, ekonomisi bağımlı hale getirilmiş bir Türkiye asla kendine yakışanı yapamaz, asla kendi olamaz.

Türk Milliyetçiliği, 20. asrın başında olduğu gibi, 21. asırda da Türk Milleti�nin yükseliş iradesi olacaktır. Zahmetli, çileli, sıkıntılı ve alın teri gereken bu yolda, küresel emperyalizmin dayatmalarına karşı Türkiye muhakkak �cihanşümul çağrısını� insanlığa duyuracak ve �mefkuresini� gerçekleştirecektir.

Başbuğumuzun, biz ülkücülere en büyük emaneti olan �Büyük Ülkünün� ışığı,Ülkücü Harekete, 2023�ün Lider Ülkesini muhakkak kurduracaktır. 2023�ün lider Türkiye�sinin banileri olacak Ülkücü Türk gençliği; Sayın Genel Başkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda, bir daha ki yüzyılın, bir daha ki çağın �Türk�e ait� olması için durmadan, yorulmadan çalışacak ve tüm cihanın beklediği güneş, bir kez daha Türk çağı ile doğacaktır.
SAAT
 
Reklam
 
ANASAYFAN YAP
 
ANA SAYFAN YAP
TARİHTE BUGÜN
 
HTML KOD
TAVSİYE EDİN
 

http://KENDİ

 
23507 ziyaretçi (41584 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

beypazariulkuocagi.tr.gg