SÖZLERİ
BAŞBUĞ'UN SÖZLERi
 • Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bay*rağı lekelemeyin, kirletmeyin yeredüşür*meyin.
 • Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz...
 • Emirlere mutlak itaat lazımdır. Laubali, gev*şek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle davamız yü*rümez. Her şeyde örnek olmak lazımdır.
 • Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözet*meksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağ*lar dokuyacağız.
 • Başarı için muntazam planlı çalışma yap*mak lazımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.
 • Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz.
 • Alınan görevleri yapmak ve yapıldığım takip etmek lazımdır. Millet hayatında basşarı devam*lılığa bağlıdır.
 • Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unut*mayınız. Kuvvet birliktir. Davamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.
 • Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır.
  Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.
 • Bizim savunduğumuz Dokuz Işık'çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.
 • insanlık aleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.
 • Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz par*çasıdır.
 • Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.
 • islamiyeti ele alıp Türklüğü inkar etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.
 • Türkün en önemli vasfı teşkilatçılığıdır.
 • insanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görül*meye, aşağılanmaya ASLA müsaade, müsamaha etmezler.
 • Ahlakçılık anlayışımız, Türk Ahlakı ve Müs*lümanlık inancından meydana gelmiştir.
 • Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bil*mektir. Haddim bilmek... Ne kendinizi dev ayna*sında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacak*sınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşa*ğıdan bakacaksınız.
 • Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa ol*sun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakarlığı yapmaktır. Millete hizmet yo*lunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden fera*gattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti'nin büyüklüğü böy*le yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yük*selteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak...
 • Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez
 • TÜRKLÜK bedenimiz, islamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.
 • Fikir, iman, ülkü aşkı ... insanları güçlü yapan bunlardır.
 • Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. iç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.
 • Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.
 • Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.
 • Türk aydınları için Batı'nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez."
 • Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.
 • Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.
 • Ülkücüler, insanlık alemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.
SAAT
 
Reklam
 
ANASAYFAN YAP
 
ANA SAYFAN YAP
TARİHTE BUGÜN
 
HTML KOD
TAVSİYE EDİN
 

http://KENDİ

 
23507 ziyaretçi (41543 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

beypazariulkuocagi.tr.gg