ÜLKÜ,ÜLKÜCÜ,ÜLKÜCÜLÜK,ÜLKÜCÜ HAREKET...
ÜLKÜ,Ömürlerle sınırlı olmayan uzak hedeftir.
ÜLKÜ,İnsanların yönünü tayin etmesini sağlayan bir kavuzdur.
ÜLKÜ,İnsanın kendi milleti için yada bütün insanlık için ulaşmasını arzu ettiği son ve kutsal bir hedeftir.
ÜLKÜ,idealizmdir.
ÜLKÜ,Türklüğün kutlu yoludur.
ÜLKÜCÜ,”Ben” değil,”Biz” diyebilendir.
ÜLKÜCÜ,Azimli,iradeli,hedefi belli,sabırlı ve tahammülü son raddeye kadar kullanmayı bilen,disiplinli,fedakar,faziletli,dürüst, bilgili,çalışkan ve donanımlı olan insan demektir.
ÜLKÜCÜ,Allah’ın (C.C) adını yaymayı ve Allah’ın (C.C) iradesi yönünde,insanlara saadet kapılarını açan bir nizam verme vaadinde olan ve hedefi Allah(C.C) Rızası olandır.
ÜLKÜCÜ,Kulağı Ezan sesinde ,alnı secdede,hedefi başbuğunun gösterdiği hedefte,kalbi liderinin yanında ve emrinde olandır.
ÜLKÜCÜ,yeni bir medeniyetin başlatıcısı,sahibi ve sembolü olandır.
ÜLKÜCÜ,Mevki,şan,şöhret veya macera için yola çıkmış bir insan değil,Milli değerleri korumayı vazife bilmiş ve “Yaradanı severiz Yaradandan ötürü” düsturunu benimsemiş alan bir insandır.
ÜLKÜCÜ,kötülüğü gören,eliyle önlemeye çalışandır.gücü yetmiyorsa diliyle mani olan,o da olmuyorsa kalbiyle buğz edendir.
ÜLKÜCÜ,inancını bilen,yaşayan ve yaşatandır.
ÜLKÜCÜ,Alptir,Erendir ve Alperendir.Alp’tir, çünkü,Türk kahramanlığını iyi bilendir.Erendir,çünkü inançlıdır ve İslam’a olan bağlılığı tamdır.Alp ve Eren yani Alperendir
ÜLKÜCÜ,Hz.Muhammed (S.A.V)’i ve onun yolunda yürüyen “Altın Kadro”yu kendine örnek alandır.
ÜLKÜCÜ,Bedeni Türklük,Ruhu İslamiyet olan dava adamıdır..
ÜLKÜCÜ,Uğruna canını vatanı için verebilendir.
ÜLKÜCÜ,Türk Milletini en kısa zamanda muhtaç olduğu çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalışandır.
ÜLKÜCÜ,Türklüğü yüceltmek ve güçlü kılmak için çalışandır.
ÜLKÜCÜ,Aleme Nizam verme Ülküsü için mücadele verendir.
ÜLKÜCÜ,İlay-ı Kelimetullahı ve Ferdi anlamda Allah (C.C) Rızasını kazanmayı kendine hedef seçmiş dava adamıdır..
ÜLKÜCÜ,Türk – İslam medeniyetini altın ufuklara doğru yüceltme,çağın ve gelecek çağların sırtına mührü vurmaya yemin edendir.
ÜLKÜCÜ,Güçlü Türkiye’yi kurma,Türk birliği,Turan’a ulaşmayı kendine ilke edinendir.
ÜLKÜCÜ,Oğuz hanları,Çiçileri,İşparaları,Bumin Kağanları,AlperTungaları,Kültiginleri,,Bilge Kağanları, Saltuk Buğra Hanları Alparslanları,Selçuk beyleri,Ahmet Yesevileri,Hacı Bektaşı Velileri,Fatihleri,Yavuzları,Atatürkleri,Türkeşler i seven ve yolundan gidendir.
ÜLKÜCÜ,Ne Mutlu Türküm Diyene! diyebilendir.
ÜLKÜCÜ, Engin sabırlı, ve üzerine aldığı her işi en iyi biçimde yapandır.
ÜLKÜCÜ, Açık yürekli, içi-dışı bir; içten pazarlıksız; samimi ve güvenilir insandır.
ÜLKÜCÜ, Hiçbir işi oluruna bırakmayan, olacakları önceden görüp tedbirini ona göre alan, eski tedbirlerle teşebbüse geçmeyen, yapacağı işleri inceden inceye düşünen ve kendisini de buna hazırlayandır.
ÜLKÜCÜ, Dürüst ve çalışkan , paranın pulun, makam ve mevkiin, şöhret ve saltanatın...tesirinde kalmayan, sakin ve dikkatli , laubalilikle samimiyet arasındaki farkı yüreği ve beyniyle ayırabilen insandır.
ÜLKÜCÜ, Saf, temiz, güler yüzlü, temkinli, dirayetli, liyakatli, feragatli, gözü kara, namuslu, yardımsever ve açık sözlü biridir.
ÜLKÜCÜ, Olgun, sorumluluk sahibi, kendisinden emin, yerli-yersiz konuşmayan, boş işlerle uğraşmayan; ilkeli, geniş bilgili ve ilgili bir insandır.
ÜLKÜCÜ, Temiz fikirli, iyi niyetli, içi kadar dışı -dışı kadar içi temiz ve bakımlı, giyim ve kuşamına son derece dikkat eden biridir.
ÜLKÜCÜ, Yalanla tanışıklığı olmayan, gururlu olmadan vakurlu olmayı, zillete düşmeden mütevazı olmayı başarabilen, dostluğun , vefanın ve cesaretin timsali bir insandır..
ÜLKÜCÜ, Yardımsever, dürüst, açık sözlü, keskin zekalı, mantığı sağlam vicdanı temiz biridir.
ÜLKÜCÜ, Sakin tavırlı, tutarlı, nerede nasıl konuşacağını ve davranacağını bilen, özü sözü bir kahraman ruhlu bir insandır.
ÜLKÜCÜ, Sıcak, canlı, ağır başlı, güler yüzlü, düzenli, edepli, terbiyeli, uyumlu, palanlı, vefalı, saygılı, . beyefendi, kibar, nazik, arkadaş canlısı, karşılıksız seven ve paylaşabilen, insan gibi insandır.
ÜLKÜCÜ, Anlamayı, dinlemeyi, konuşmayı, ve insana saygıyı iyi bilen, ciddi kişilik sahibidir.
ÜLKÜCÜ, Vatanını, milletini, din ve devletini canından çok seven ve tarih şuuruna sahip, geleceğe vakıf, bildiğinden şaşmayan, başkalarının değil; kendi doğrularına göre hareket eden bir insandır.
ÜLKÜCÜ, Kendine ve ”benim” dediklerine yapılmasını istemediği bir şeyi, hiçbir insana(ve hatta hiçbir canlıya)yapmayan bir insandır.
ÜLKÜCÜ, Türklük gurur ve şuuru ile İslâm ahlâk ve faziletini kendisine hayat felsefesi edinen insandır.
ÜLKÜCÜ, katıksız bir Türk Milliyetçisi, İslâm'ın emir ve yasaklarını hayat tarzı haline getirmiş örnek bir insandır.
ÜLKÜCÜ, Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için savaşan, Allah'ın rızasına koşan alp erendir.
ÜLKÜCÜ, Yaptığı her işte Allah rızâsını gözeten bir iman âbidesidir.
ÜLKÜCÜ, Dünyanın neresinde bir Türk yaşarsa onun derdiyle dertlenip, sevinciyle sevinen insandır.
ÜLKÜCÜ, "Büyük Turan" idealine inanan, uluslararası ilişkilerini bu ülkü doğrultusunda düzenleyen insandır.
ÜLKÜCÜ, Devletine ölümüne bağlı, ancak hayat felsefesini yansıtmayan düzene karşı bir insandır.
ÜLKÜCÜ, Haksızlığa, uğursuzluğa ve zulme boyun eğmeyen insandır. Zalimleri düşmanı, mazlumların dostudur.
ÜLKÜCÜ, Boyun eğmeyi zûl sayan, dik durmayı hayat felsefesi haline getiren insandır.
ÜLKÜCÜ, Günlük siyasetin içinde boğulmayan, gelecek yıllara yön verebilecek stratejik akla sahip insandır.
ÜLKÜCÜ, Ülküdaşı için ölümü göze alan, ahde vefayı hayat tarzı haline getiren insandır.
ÜLKÜCÜ, "Sen ben yok, biz varız" düsturuyla hareket eden, fitne, fesat ve hizipçilikten uzak duran insandır.
ÜLKÜCÜ, Korkaklardan ve korkaklığın her türlüsünden uzak duran cesur insandır.
ÜLKÜCÜ, Nemelâzımcı değildir, vatanının, milletinin ve devletinin her türlü meselesini kendi meselesi sayar.
ÜLKÜCÜ, Mesleğinde en iyisi olmayı hedefleyen, ancak makam sahibi olduğu zaman milletini ezmeyen insandır.
ÜLKÜCÜ, Anne, baba ve aile büyüklerine saygılı, her fırsatta onların gönlünü alan, hizmetine koşan insandır.
ÜLKÜCÜ, Eşini Cenab-ı Allah'ın bir emaneti olarak gören, sâdık bir eş, müşfik bir aile reisi ve annedir.
ÜLKÜCÜ, Çocuklarına en iyi sahip çıkan, onları hayırlı evlatlar olarak Türk Milletinin hizmetine sunan kişidir.
ÜLKÜCÜ, Öğrenmekten bıkmayan, öğrenmek için sürekli okuyan, araştıran kişidir.
ÜLKÜCÜ, Zamanın kavramlarına ideolojisine uygun yaklaşımlar gösterebilen, ürettiği proje ve yaklaşımlarını ülküdaşlarıyla paylaşarak stratejik akıl oluşturan kişidir.
ÜLKÜCÜ, Gündemin gerisinde kalmak yerine, gündem oluşturabilen kişidir.
ÜLKÜCÜ,Daima gerçekçidir ve maceradan uzak durandır.
ÜLKÜCÜ,Örnek kişiliği ile insanlara örnek olan, onlara doğru liderlik yapabilen bir kişidir.
ÜLKÜCÜ,Türk adı taşıyan herkesi ilgi dairesinde tutandır.
ÜLKÜCÜ, Türk milletini en kısa yoldan en kısa zamanda modern uygarlığın en üst seviyesine çıkarmayı hedefleyen; mutlu, müreffeh hale getirme; bağımsız, özgür, kendi haklarına sahip bir hayata kavuşturma hedefinde olandır.
ÜLKÜCÜ,katıksız Türk Milliyetçisidir
ÜLKÜCÜ,Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş ve bunun dışında siyasi bir arayı içinde olmayan ve başka siyasi çatılarda bu davanın yapılamayacağına inan ve uygulayandır.
ÜLKÜCÜ,Peygamber efendimizde anlamını bulan sıfatla ”MAHMUD-ÜL EMİN” dir.Yani kendisinden emin olunan insandır.
ÜLKÜCÜLÜK,ALLAH’ a (CC),RESUL’ lüne (S.A.V) ve MİLLET’ ine hizmet etmektir.
ÜLKÜCÜLÜK,İnsan şahsiyetinde yüce bir çizgidir.
ÜLKÜCÜLÜK,Öze dönüş,yani kendine dönüştür.
ÜLKÜCÜLÜK,Milli şuurun şahlanışı ve silkinişidir.
ÜLKÜCÜLÜK,Türk’e ve Türklüğe bağlanış ve Türklüğü yüceltmektir..
ÜLKÜCÜLÜK,Türk Milletini çağlar üstünden çağdaş medeniyetin en ön safına geçirme mücadelesidir.
ÜLKÜCÜLÜK,Türklüğün bağımsız ve hür olmasını istemek ve bu uğurda mücadele vermektir.
ÜLKÜCÜLÜK,Türk Milletinin kendi ayakları üzerinde durması için çalışmak ve bağımsızlığını asla tehlikeye düşürmeden,riske girmeden maceraya sürüklemeden yaşamasını temin etmesi için çalışmak ve mücadele vermektir.
ÜLKÜCÜLÜK,İlah-i Kelimetullah yolunda Cihana öncü bir Türkiye oluşturma sevdasının adıdır.
ÜLKÜCÜLÜK,sarsılmaz bir inman ile aşkl ve sevgi gücünün yardımıyla,doymaz bir hırs ve tamahla geçici dünya zevk ve nimetlerine dört elle sarılan nefsin,irsek ve arzularını kırarak,sonsuz ve mutlak olan tek Allah (C.C)’a şuurlu bir yöneliş iradesinin adıdır.
ÜLKÜCÜLÜK,Türk Milliyetçiliğinin özel adıdır.
ÜLKÜCÜLÜK, Secdedir.
ÜLKÜCÜLÜK, Ruküdür.
ÜLKÜCÜLÜK, Kırattır.
ÜLKÜCÜLÜK, Kıyamdır.
ÜLKÜCÜ HAREKET,Lider,Doktrin ve Teşkilat görüşüne bağlı,Milliyetçiliğin doğası gereği demokrasiye ve Hukukun üstünlüğüne inanan ve insan haklarını savunan bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,Ülkücü Dünya görüşüne bağlı olanların teşekkül ettiği bir münevver hareketidir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,TÜRK-İSLAM Ülküsünü misyon edinmiş,İSLAM hayat nizamıdır diyen,hedefi takvada üstünlük sağlamayı hedef seçen ,HAKK’ın mücadelesini veren bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET, Devlet-i Ebed Müddet diyen harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,devletimizin,dinimizin ve milletimiz için var olan ve bu değerler için mücadele veren,TÜRK Milletinin insanlık aleminin en şerefli milleti olduğuna inanan bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,TÜRK Birliği ve Turan’ı hedef edinmiş bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,Türkiye’nin meseleleri hakkında tezleri ve görüşleri olan aksiyoner bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,TÜRK Milliyetçilerinin fikrini en tutarlı biçimde izah edebilmiş olan yegane kitle hareketidir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,asgari hedefleri TÜRK Milletinin güçlü olması,azami hedefleri Nizam-ı Alem ve İlay-I Kelimetullah olan bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,TÜRKlük gurur şuuru ve İSLAM ahlak ve faziletiyle yaşayanların oluşturduğu bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET, TÜRK ırkı üstün ırktır diyen bir hareket değil,üstünlüğün takvada olduğuna inanan bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,TÜRK Milletinin İSLAM olmasından memnun olan,İSLAM'a hizmet etmesi gerektiğine inanan ve ettiğine de inanan bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,İSLAM ülkelerine karşı kin güden bir hareket değildir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,Arap düşmanı değildir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,”Kanımız Aksada zafer İSLAM’ın “,”Ya ALLAH,Bismillah,ALLAH’ü Ekber”,”Tanrı dağı Kadar TÜRK,Hira dağı Kadar Müslüman”ım diyenlerin Hareketidir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,Temel Metodu”Tedricen Tekamül” olan bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,Başörtüsüne Türban ve bez parçası diyen değil,ALLAH(C.C)’ın emridir diyen bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,Kuran ve Peygamber dışında herşeyi tartışabilecek bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,Milliyetçilik anlayışı Hoca Ahmed Yesevi’lerden,Hacı Bektaşi Veli’lerden,Yunus Emre’lerden,mevlana’dan süzüp gelen,insan sevgisini,insan muhabbetini,insan yüceliğini(Eşref-i Mahlukat) esas alan bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,Referansları KUR’AN, SÜNNET ve TÜRK Töresi olan bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,Bizlerin iman sahibi olmasını sağlamış bir harekettir.
ÜLKÜCÜ HAREKET,ALLAH(C.C)’ı Rab ve HZ.MUHAMMED (S.A.V)’i elçisi kabul eden gayesi insan sevgisine ve ALLAH(C.C) rızasını kazanmaya dayanan bir harekettir.
ALLAH(C.C) TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN.
AMİN.
SAAT
 
Reklam
 
ANASAYFAN YAP
 
ANA SAYFAN YAP
TARİHTE BUGÜN
 
HTML KOD
TAVSİYE EDİN
 

http://KENDİ

 
23507 ziyaretçi (41618 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

beypazariulkuocagi.tr.gg